søndag den 1. december 2013

DIY - Hæklet juletræ


Mine små, hæklede juletræer har fået en del positiv opmærksomhed på Facebook og Instagram, så jeg har besluttet at lave en enkel DIY.

Juletræet består af to hæklede trekanter, som hækles sammen med fastmasker og fyldes med fyldvat eller andet godt fyld, før den sidste side hækles sammen.

Garn:
Anna og Claras Bomuldsgarn (løbelængde ca. 160 meter pr. 50 gram) eller tilsvarende. Du får flere juletræer ud af ét nøgle.
Hæklenål:
nr. 2,5 (der skal hækles rimelig fast, så fyldet ikke ses igennem maskerne. Skift derfor til en tyndere hæklenål, hvis du hækler løst).
Størrelse:
Ca. 11,5 cm.
Tilbehør:
Fyldvat, pladevat eller lignende til fyld.

Du kan vælge at bruge tyndere eller tykkere garn og hæklenål. I så fald vil juletræet blive henholdsvis mindre eller større end i denne DIY.

Forkortelser:
Stm = stangmaske
Fm = fastmaske
Lm = luftmaske

Obs! Der hækles rækker, og der vendes med 2 lm, hvor man normalt plejer at vende med 3 lm. Du kan vælge at vende med 3 luftmasker, hvis det passer bedst for dig. Jeg opnår dog det pæneste resultat, når jeg vender med 2 lm.

1. række: slå 3 lm op og hækl derefter 1 stm i den tredje lm fra nålen
2. række: 2 lm til at vende på, 2 stm i den næste maske
3. række: 2 lm, 1 stm, 2 stm i den sidste maske
4. række: 2 lm, 2 stm, 2 stm i den sidste maske
5. række: 2 lm, 3 stm, 2 stm i den sidste maske
...fortsæt denne fremgangsmåde med udtagninger i slutningen af rækken indtil...
14. række: 2 lm, 12 stm, 2 stm i den sidste maske. Bryd garnet og luk af.

Hækl endnu en trekant magen til den første.

Montering:
Læg de to trekanter med vrangen imod hinanden. Start i det ene nederste hjørne og hækl op langs den ene lange side og ned ad den næste, og til sidst hen langs bunden. Der hækles sammen med fm, ca. 26 fm på de lange sider og ca. 12 fm i bunden. Oveni dette hækler du tre fm i masken i hvert af de nederste to hjørner, og 4 eller 5 fm i masken i toppen.

NB! Før den nederste side hækles sammen, fyldes fyldvat eller andet vat i hulrummet. Brug en pind eller den tykke ende af hæklenålen til at få fyldet godt ud i toppen. Jeg bruger kun en smule fyld til træerne, men du kan vælge at lave dem meget tykkere.

Hæft enderne. Efterlad de to tråde i toppen og træk f.eks. en perle på til pynt. Eller hæft dem og hækl en snor i luftmasker eller træk en helt anden snor igennem. Snore i forskellige farver og materiale kan nærmest helt ændre udtrykket på juletræet, og du har her mulighed for at sætte helt dit eget præg på det.

Det var det hele! God fornøjelse med din nye julepynt. Da det ikke tager ret lang tid at hækle træerne, kan du sikkert godt nå at hækle flere - til dig selv eller som gaver. Hækle dem gerne i flere forkellige farver, eller i flere forskellige nuancer af grøn, hvilket giver et fint udtryk.


5 kommentarer:

 1. Det er nogle rigtig søde og enkle juletræer! De kunne nok også se søde ud med en træperle i toppen. Det er lige præcis sådan en opskrift, som giver mulighed for at variere! Tak for at du deler den.

  SvarSlet
  Svar
  1. Ja, jeg tror du har helt ret mht en træperle i toppen. Man kunne også brodere på dem eller sy noget pynt på.

   Slet
 2. Hej Guðrun - Prøv at kigge forbi min blog. ;-)
  *SMIL* fra Lisbet

  SvarSlet
 3. Hello Ma'am. Per request from someone i tried translating it to english. Would like to get it to you:


  My little, crocheted Christmas trees have received some positive attention on Facebook and Instagram, so I've decided to make a simple DIY.

  The Christmas tree consists of two crocheted triangles, crocheted with solid masks and filled with filling or other good stuff before the last side is crocheted.

  Yarn:
  Anna and Claras Cotton yarn (running length about 160 meters per 50 grams) or equivalent. You get more Christmas trees out of one key.
  Crochet hook:
  No. 2.5 (crochet a little so that the filling can not be seen through the stitches. Change to a thin crochet hook if you crochet loosely).
  Size:
  Ca. 11.5 cm.
  Accessories:
  Stuffing, plate or similar to fill.

  You can choose to use thinner or thicker yarn and crochet needle. In that case, the Christmas tree will be smaller or larger than in this DIY.
  abbreviations:
  dc = double crochet
  sc = single crochet
  ch = chain

  Caution! Crochet rows and turn with 2 ch, where you usually turn 3 ch. You can choose to turn 3 air masks if it suits you best. However, I get the nicest result when I turn 2 ch.


  1st row: Ch 3, crochet, 1 dc in 3 ch from hook
  2nd row: 2 ch turn, 2 dc in next stitch
  3rd row: 2 ch, 1 dc, 2 dc in the last stitch
  4th row: 2 ch, 2 dc, 2 dc in the last stitch
  5th row: 2 ch, 3 dc, 2 dc in the last stitch
  ... continue this procedure with increase at the end of the row until ...
  14th row: 2 ch, 12 dc, 2 dc in the last stitch. Fasten off

  Make 2

  Assembly:
  Lay the two triangles with the wings against each other. Start in one lower corner and crochet along one long side and down the next, and finally along the bottom. Crochet with sc, approx. 26 sc on the long sides and approx. 12 sc in the bottom. On top of this, crochet 3 sc in the stitch in each of the bottom two corners, and 4 or 5 sc in the mask at the top.

  NB! Before the bottom side is closed you will have to fill the tree. You can fill it as full or light as you see fit
  Lift the ends. Leave the two wires at the top and pull, for example. a pearl on to the decoration. Or staple them and crochet a string in air masks or pull a whole other string through. Cords in different colors and materials can almost completely change the expression on the Christmas tree, and you have the opportunity to put your own touch on it.

  That was all! Have fun with your new Christmas decorations.

  SvarSlet

Jeg bliver glad, hvis du kommenterer på indlægget. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er du velkommen til at kontakte mig på anden vis (se på kontakt siden hvordan).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...